pátracia činnosť

Zber a analýza informácií

Táto činnosť je zameraná na zber a analýzu informácií:

  • o možnej protiprávnej činnosti zamestnancov zákazníka
  • o možnej hrozbe zo strany  iných subjektov, ktoré by mali záujem poškodiť zákazníka
  • o možnej hrozbe  a výške pravdepodobnosti, že na základe činností zákazníka dôjde k ohrozeniu jeho osoby, alebo majetku, navrhovanie a  prijímanie opatrení na zabránenie tejto hrozby

Cenník je vždy stanovený individuálne na základe náročnosti vykonávaných úloh a po dohode so zákazníkom.