ochrana osob a majetku

Strážna a ochranná služba

Táto činnosť je našou firmou vykonávaná v zmysle zákona č. 379 / 1997 Z.z. na základe licencie vydanej Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach.

Činnosť je zameraná na tieto oblasti:

  • obchádzková činnosť v pracovnej a mimo pracovnej dobe
  • evidencia a kontrola oprávnenosti pohybu osôb z radov zamestnancov v objektoch v mimopracovnej dobe
  • kontrola uzamykania a zabezpečenia kancelárií, pracovných  hál a iných priestorov podľa požiadaviek zákazníka
  • kontrola neporušenosti zámkov, okien a iných ochranných zariadení
  • vykonávanie protipožiarnych kontrol a v prípade potreby vykonávanie zásahu dostupnými prostriedkami podľa interných predpisov
  • zber a analýza informácií
  • zisťovanie hlásenia porúch
  • v prípade potreby spolupráca s verejnými inštitúciami
  • plnenie úloh podľa ďalších požiadaviek zákazníka

Služba je vykonávaná s maximálnou profesionálnosťou.

Cenník služieb bude stanovený podľa rozsahu činností a náročnosti stráženého objektu individuálne.