ochrana osôb a majetku

Ochrana osôb a ich majetku

Táto činnosť je zameraná na bezprostrednú ochranu osôb najmä pri obchodných stretnutiach, prevoze cennín zákaznika a podľa ďalších požiadaviek chránenej osoby.  Je vykonávaná pracovníkmi, ktorí sú vysokoprofesionálne vyškolení na túto činnosť a ktorí majú bohaté skúsenosti s takýmto typom práce.  V prípade potreby zákazníka je ochrana vykonávaná  skryte, odkryte, neozbrojeným, alebo  ozbrojeným doprovodom v zmysle platných zákonov SR.

Cenník je stanovený podľa závažnosti a stupňa ochrany.