PONÚKAME VÁM KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI KOMERČNEJ BEZPEČNOSTI - detektívne služby, pátracia činnosť a i.

Sto percentná diskrétnosť - spokojnosť nášho klienta

Detektívno – pátracia činnosť

Táto činnosť je našou firmou vykonávaná v zmysle zákona č. 379 / 1997 Z.z. na základe licencie vydanej Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach

viac

Strážna a ochranná služba

Táto činnosť je zameraná na bezprostrednú ochranu osôb najmä pri obchodných stretnutiach, prevoze cennín zákaznika a podľa ďalších požiadaviek chránenej osoby.

viac

Ochrana osôb a ich majetku

Táto činnosť je zameraná na zber a analýzu informácií: o možnej protiprávnej činnosti zamestnancov zákazníka, hrozbe zo strany iných subjektov

Viac