pátracia činnosť

Detektívno – pátracia činnosť

Táto činnosť je našou firmou vykonávaná v zmysle zákona č. 379 / 1997 Z.z. na základe licencie vydanej Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach.

Činnosť je zameraná na tieto oblasti:

  • získavanie údajov o protiprávnom konaní proti firme a jej obchodnému tajomstvu
  • získavanie dôkazových prostriedkov v sporoch
  • získavanie údajov o osobnom stave občana, fyzických a právnických osôb alebo o ich majetku
  • hľadanie osôb a majetku
  • získavanie údajov v súvislosti s vymáhaním pohľadávok od dlžníka
  • poradenstvo v hore uvedených činnostiach
  • monitorovanie zlyhania ľudského činiteľa
  • systémové zabezpečenie zvlášť dôležitých stretnutí a rokovaní

Cenová kalkulácia bude stanovená na základe požiadaviek a náročnosti odberateľa a dohodnutá pri osobnom rokovaní. Vzhľadom na diskrétnosť vykonávaných služieb neuvádzame žiadne referencie od našich klientov.

detektivna cinnost